ชื่อบัญชี ( Account Name ) :
มีความประสงค์ขอบริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ โดยโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสวนจิตรลดา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
067-2-02100-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาชิดลม
บัญชีกระแสรายวันเลขที่
001-3-07305-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสำนักพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
099-2-63222-4
ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีกระแสรายวันเลขที่
013-6-02398-3
รูปตอนที่วิ่ง เมื่อ 01 มกราคม 2561 ( วิ่งไม่สำเร็จ มีปัญหาที่บ้าน )

รูปตอนที่วิ่ง เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 ( วิ่งไม่สำเร็จ กลับมาฟ้องศาลคดียืมเงิน )


ฟ้อง พลาม พรมจำปา คดียืมเงินตอนรถชน

เริ่มใหม่ วันที่ 01 มกราคม 2565

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;