การออกกำลังกายของ วิโรจน์ อินทะโชติ ในแต่ละ วัน และ เดือน
 
วันในหนึ่งสัปดาห์
 
 
รูป หรือ วีดีโอ
ชื่อท่าออกกำลังกาย
จำนวนครั้ง ต่อ วัน
จำนวนครั้ง ต่อ เดือน ( 30 วัน)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
 
 
วิดพื้น
300
9000
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
หยุด
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
 
 
วิดพื้นมือเดียว
20
600
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
หยุด
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
 
 
ดึงข้อหน้ามือ
20
600
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
หยุด
 
 
ดึงข้อหลังมือ
20
600
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
หยุด
 
 
ซิตอัป
300
9000
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
 
 
วิ่ง
5-20 km.
150-600 km.
ปฏิบัติ
หยุด
หยุด
ปฏิบัติ
หยุด
หยุด
ปฏิบัติ
 
 
ปั่นจักรยาย
20-50 km
600-1000 km
หยุด
ปฏิบัติ
หยุด
ปฏิบัติ
หยุด
หยุด
หยุด
 
 
ว่ายน้ำ
500-1000 m.
15-30 km
หยุด
หยุด
หยุด
หยุด
ปฏิบัติ
หยุด
หยุด
 
 
******
สีแดง คือ
ปฏิบัติ
 
 
สีดำ คือ
หยุด
 
การกินของ วิโรจน์ อินทะโชติ ในแต่ละ วัน และ เดือน
 
วันในหนึ่งสัปดาห์
 
 
รูป หรือ วีดีโอ
ชื่อผักสมุนไพร
ปริมาณการกิน ต่อ วัน
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
 
 
บรเพ็ด
1 คืบ
 
กิน
หยุด
หยุด
หยุด
หยุด
หยุด
หยุด
 
 
กระเทียม
3 กรีบ
 
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
 
 
มะนาว
2 ลูก
 
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
 
 
เกลือเม็ด
1 เม็ดใหญ่
 
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
กิน
หยุด
 
 
******
สีแดง คือ
กิน
 
 
 
สีดำ คือ
หยุด
 
 

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;