เรื่องราวตอนวิ่งทั้งหมด ตั้งแต่ เริ่ม วันที่ 23/10/2558 จนถึงวันที่ รถชน

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;