วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เดินทางไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปบริจาคร่างกาย เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ ถวาย เป็น พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 
 
 
 
 
 
 

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;