วิ่ง ๕ ภาค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
รูปตอนที่วิ่ง เมื่อ 01 มกราคม 2561 ( วิ่งไม่สำเร็จ มีปัญหาที่บ้าน ขโมยเข้าบ้าน)
 
รูปตอนที่วิ่ง เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 ( วิ่งไม่สำเร็จ กลับมาฟ้องศาลคดียืมเงิน )
ฟ้อง พลาม พรมจำปา คดียืมเงินตอนรถชน เป็นเงินที่ผมได้ตอนรถ 18 ล้อชน ตอนที่วิ่งเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระชนพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
 

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;