หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อลาภ  วัดบางเพียร
หลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
รูปถ่ายหลวงพ่อลาภ วัดบางเพียร
แหวนหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ สามง่าม

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;