เดิน-วิ่ง กฐินสามัคคีมหากุศลจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อวัดวังกระดี่ทอง


วิ่ง กฐินสามัคคีมหากุศลจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อวัดวังกระดี่ทอง จังหวัดพิจิตร ด้วยเท้าเปล่า
 
 
 
 
 
 

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;