ผมวิ่งที่ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร มากกว่านิดหน่อย

ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;