ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เป็นการทำต่อเนื่องจากที่จะปั่นเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ แต่พระองค์สวรรคตแล้วการทำอะไรให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงเปลี่ยนมาเป็นการทำดีเพื่อสังคม แต่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระองค์ทรงมาแนวทางทหารการทำเฉลิมพระเกียรติถวายพระองค์ ก็ต้องแบบโหดสายทหารด้วย และจากกิจกรรมที่พระองค์ทรงทำจะเน้นการปั่นจักรยานจากสื่อที่เห็นกัน โดยการปั่นจะเป็นการปั่น ไปทุกอำเภอ เป้าหมายคือ ที่กำการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศปั่นไปจนครบทุกจังหวัด โดย
เริ่ม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มที่ ภาคใต้
ก่อน และไปสิ้นสุดที่ภาคเหนือต่อด้วย
บวชกับน้อง ๆ ทีม หมูป่า
เพราะพูดไว้แล้วว่า ถ้าน้อง ๆ รอดแม้แต่คนเดียวจะบวชให้ ๑ พรรษา หลังจากนั่น
วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ
ทั่วประเทศไทย ( ๕ ภาค ) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกในมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อ ใน
วันที่ ๑ มกราคม ๑๕๖๕


ที่พักพิจิตร
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
วิโรจน์ อินทะโชติ
     
วิโรจน์คอมพิวเตอร์
;
     
worldchemica
ชมวราคณา วีระโชติ
worldchemica
ติดต่อ วิโรจน์ อินทะโชติ
;