ปั้นจักรยานทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
วิ่ง ๕ ภาค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกใน มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกใน มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วิโรจน์ อินทะโชติ รักในหลวง ทุกพระองค์
วิชชุดา สวนสุวรรณ
รูปทุกรูปที่มี นาย วิโรจน์ อินทะโชติ และ ครอบครัว หากนำไปใช้ที่อื่น โปรดขออนุญาติก่อน เพราะมีลายน้ำแฝงอยู่

…หรือบางสิ่งคล้ายกันนี้: